Folie merkinger-HMS merkinger

Folie er mye brukt som et redskap i HMS. Gode merkinger hjelper til å gi oversikt av nødvendig informasjon og eventuelle farer som kan oppstå på en arbeidsplass.
Dette medfører at arbeidstakere blir mer bevisste over risikable områder/apparater, og arbeidsområdet blir dermed et tryggere arbeidsmiljø
Markedsføring gjennom folie på for eksempel en firmabil, er en svært populær og effektiv metode. Eller reklame i et butikkvindu. Velg mellom mange farger for å få det rette uttrykket du ønsker å formidle.

Folie på bil
Firmalogo på bil
Tydelig merking på stroppestasjon
Små klistermerkinger
HMS skilt og merkinger
HMS
HMS
HMS
Stroppestasjon
HMS
Merking på bygg
Små folie ediketter
Magnet skilt på container
HMS info
 
Info skilt
Advarsel
HMS
HMS
Parkering og info
Informasjon
Merking på container