Skilt-HMS merkinger

Et skilt med opplysninger gir et ryddig og oversiktlig budskap. Eksempel på slike kan være skilt med et utstyrs identifikasjonsnummer og eventuell kontaktinformasjon dersom behov. Et navneskilt på døren til kontorene, eller skilt med opplysninger til ansatte. God synlige HMS skilt på arbeidsplassen. Tag skilt, rørmerkinger, Pipe flow merkinger. Mulighetene er utallige.

Produksjonsmetoden

Vi bruker er laserteknikk og fresing. Noe som gjør at merkingen er varig og tåler betydelig med ytre påvirkninger, avhengig av valgt material.

Material og størrelse

Vi har et omfattende utvalg av materialer, alt fra papp til stål. Størrelsen på skiltene varierer i stor grad, og vi har så å si ingen begrensning over hvor store skiltene kan være. Men vi anbefaler ikke å overskride 640x460mm i lasergraverte skilt. Da kan det være en ide å lage et skilt med Folie merking. Vi bruker da stålmateriell, eventuelt dekket med folie av ønsket farge, og skjærer teksten og motivet ut i folie for å ha på materiellet. Dersom kunder har behov for en bestemt form på skiltet, er ikke dette en hindring. Vi kan gjerne skjære ut og knekke skiltene i ønsket form